Opłaty

Uczestnictwo w Sympozjum jest płatne i wynosi 50 zł. Opłata obejmuje materiały konferencyjne oraz poczęstunek podczas przerw w obradach. Zwolnieniem z opłaty konferencyjnej objęci są studenci i doktoranci. Opłata konferencyjna nie obejmuje kosztów noclegu, obiadów i kolacji. Istnieje możliwość zamówienia obiadów i kolacji (patrz formularz rejestracyjny).

Uroczysta kolacja w piątkowy wieczór odbędzie się w pięknej scenerii Ogrodu Botanicznego UAM.

W przypadku zgłoszenia pełnego udziału w Sympozjum oraz VI Forum BioGIS (Wydział Biologii UAM, 3 czerwca) obowiązuje jedno wpisowe w wysokości 60 zł.

Wpłaty prosimy dokonywać na konto bankowe UAM do dnia 30 kwietnia 2017:

BZ WBK 77 1090 1362 0000 0000 3601 7903, w tytule przelewu podając: Imię i Nazwisko oraz cel K00000675.

Dodatkowo zamieszczamy dane dla wpłat zagranicznych:
Payee: Adam Mickiewicz University
Address: H. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznan, Poland
VAT no: PL7770006350

Bank: BZ WBK S.A. VI O/Poznan
Address: Plac Wolności 15, 60-967 Poznan, Poland
IBAN: PL77 1090 1362 0000 0000 3601 7903
SWIFT: WBKPPLPP