Program

2 czerwca 2017 (piątek)

8.00 - 9.15 Rejestracja uczestników, Collegium Biologicum, Kampus Morasko
9.15 - 9.30 Otwarcie Sympozjum

9.30 – 12.00 Sesja I: Aerobiologia molekularna (Aula Józefa Paczoskiego)
12.00 – 12.20
Przerwa kawowa
12.20 – 13.40 Sesja II: Aerobiologia środowiskowa I (Aula Józefa Paczoskiego)
13.40 – 14.30 Przerwa obiadowa
14.30 – 15.50 Sesja III: Aerobiologia środowiskowa II (Aula Józefa Paczoskiego)
15.50 – 16.10 Przerwa kawowa
16.10 – 18.30 Sesja IV: Aerobiologia przestrzenna  (Aula Józefa Paczoskiego)

19.30 – 22.00 Spotkanie towarzyskie w Ogrodzie Botanicznym UAM, ul. Dąbrowskiego165, Poznań

3 czerwca 2017 (sobota)

9.00 - 10.30 Zebranie Sekcji Aerobiologicznej Polskiego Towarzystwa Botanicznego (Mała Aula)
10:30 - 15:30 - VI Forum Bio-GIS (warsztaty komputerowe)