Streszczenia

Językiem oficjalnym Sympozjum jest język polski. Podczas Sympozjum zaprezentować można: 1) pełne wystąpienia (15 minut), lub 2) krótkie komunikaty (5 minut). Podczas przesyłania streszczeń prosimy o określenie preferowanej formy wystąpienia.

Streszczenia wystąpień prosimy przesyłać do dnia 7 maja 2017 roku na adres: agatusia@amu.edu.pl.

Zasady przygotowania streszczeń:
1. w celu szerszego upowszechniania wyników sympozjum, streszczenia należy przygotować w języku angielskim. Planuje się ich opublikowanie w czasopiśmie Biodiversity: Research and Conservation (http://www.brc.amu.edu.pl/),
1. czcionka - Times New Roman, 11pkt, odstęp 1.5,
2. marginesy normalne - 2.5,
3. maksymalna liczba znaków (ze spacjami) - pełne wystąpienia (3500 znaków), krótkie komunikaty (1800 znaków).

Streszczenie powinno zawierać:
1. tytuł wystąpienia,
2. imię i nazwisko autorów (prosimy podkreślić autora wygłaszającego referat),
3. afiliację autorów,
4. tekst najlepiej podzielony na części: Introduction, Methods, Results, Conclusions.
5. źródło finansowania (na końcu głównego tekstu streszczenia).
6. spis literatury nie jest wymagany

Streszczenia zostaną wydane drukiem w Materiałach Konferencyjnych.