Komitet Naukowy

Prof. dr hab. Bogdan Jackowiak - przewodniczący (Pracownia Aeropalinologii, Wydział Biologii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu)
Dr Łukasz Grewling - zastępca przewodniczącego (Pracownia Aeropalinologii, Wydział Biologii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu)
Prof. dr hab, Kazimierz Szczepanek - Członek Honorowy (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Prof. dr hab. Małgorzata Czarnecka-Operacz (Katedra i Klinika Dermatologii, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu)
Dr hab. Dorota Jenerowicz (Katedra i Klinika Dermatologii, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu)
Prof. dr hab. Małgorzata Jędryczka (Zakład Genetyki Patogenów i Odporności Roślin, Instytut Genetyki Roślin, PAN Poznań)
Dr hab. Idalia Kasprzyk (Katedra Biologii Środowiska, Wydział Biologiczno-Rolniczy, Uniwersytet Rzeszowski)
Dr hab. Dorota Myszkowska (Zakład Alergologii Klinicznej i Środowiskowej, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum)
Prof. dr hab. Elżbieta Weryszko-Chmielewska (Katedra Botaniki, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Dr Paweł Bogawski (Wydziałowa Pracownia Biologicznych Informacji Przestrzennych, Wydział Biologii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu)
Dr Agata Frątczak (Zakład Taksonomii Roślin, Wydział Biologii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu)
Dr Maciej Nowak (Wydziałowa Pracownia Biologicznych Informacji Przestrzennych, Wydział Biologii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu)

Komitet Organizacyjny

dr Łukasz Grewling - przewodniczący, dr Paweł Bogawski, dr Agata Frątczak, prof. dr hab. Bogdan Jackowiak, Łukasz Kostecki, mgr Małgorzata Nowak, dr Maciej Nowak, mgr Katarzyna Pędziwiatr, mgr Agata Szymańska (Wydział Biologii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu)