Kontakt

Mgr Agata Szymańska, Pracownia Aeropalinologii, Wydział Biologii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, ul. Umultowska 89, 61-614 Poznań, tel. 61 829-57-01, e-mail: agatusia@amu.edu.pl