Pracownia Aeropalinologii Wydziału Biologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu,
Sekcja Aerobiologiczna Polskiego Towarzystwa Botanicznego
oraz Polska Sieć Aerobiologiczna
przy wsparciu organizacyjnym
KNOW „Poznańskie Konsorcjum RNA"
Komitetu Biologii Organizmalnej PAN
zapraszają na
Ogólnopolskie Sympozjum Aerobiologiczne
„Ziarna pyłku i zarodniki grzybów oraz ich alergeny: od badań molekularnych do analiz geoinformacyjnych”

Według Światowej Organizacji Zdrowia choroby alergiczne dotykają setek milionów osób na całym świecie. Wśród głównych przyczyn alergii wymienia się obecne w powietrzu zarodniki grzybów oraz ziarna pyłku. Gruntowne poznanie budowy tych alergennych cząstek, mechanizmów ich powstawania, rozprzestrzeniania i zmienności występowania w środowisku ma istotne znaczenie w profilaktyce i diagnostyce chorób alergicznych. W ramach Sympozjum zaplanowano sesje naukowe skupione właśnie wokół tych kluczowych problemów, rozpoczynając od badań na poziomie molekularnym, poprzez środowiskowe uwarunkowania czasoprzestrzennej zmienności stężenia ziarn pyłku i zarodników grzybów, a kończąc na analizach przestrzennych populacji roślin alergennych. W tym roku w łączności z VI Forum BioGIS odbędą się warsztaty komputerowe skupione na ukazaniu możliwości wykorzystania środowiska GIS w badaniach aerobiologicznych. Będzie to niezwykła okazja do nabycia nowych umiejętności oraz poszerzenia aerobiologicznych horyzontów.  Na oba wydarzenia serdecznie zapraszamy!

 

Komitet Organizacyjny Ogólnopolskiego Sympozjum Aerobiologicznego